Maeklong River Run #1

(แม่กลองริเวอร์รัน ครั้งที่ 1)

ตอน "ปู๊นๆ ฉึกฉัก ชวนคนรัก มาสตรอง

รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ในการจัดหาเครื่องมือแพทย์

ประเภทการแข่งขัน

  • มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร (สมัคร 400 บาท)
   ชาย : ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65-69 ปี, 70 ปี ขึ้นไป
   หญิง: ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป
  • 5.3 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 400 บาท) ชาย-หญิง/รุ่น อายุไม่เกิน 15 ปี, 16-39 ปี, 40 ปีขึ้นไป
  • เดิน 3 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 350 บาท) ไม่แบ่งประเภทและรุ่น , ไม่มีการแข่งขัน
  • VIP (ค่าสมัคร 2,000 บาท)
 • หากท่านมีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ให้ท่านโอนเงินเพื่อชำระเป็นค่าสมัคร
  ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา เทสโก้ โลตัส สมุทรสงคราม
  ชื่อบัญชี : นายวุฒิชัย ณ บางช้าง
  เลขที่บัญชี : 468-068353-1
  และให้ท่านเก็บหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ไว้ เพื่อแนบไฟล์ยืนยัน ในขั้นตอนการสมัคร (สมัครเป็นกลุ่มหรือชมรม สามารถโอนเงินรวมกันได้)
  กรณีท่านต้องการให้จัดส่งเสื้อ-เบอร์ ทางพัสดุ ให้โอนเงินมาพร้อมค่าสมัคร (ตัวแรก 70 บาท ตัว ต่อไป ตัวละ 50 บาท)

รางวัลและของที่ระลึก

 • ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ได้รับเสื้อ 1 ตัว , ผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่าน ได้รับเหรียญที่ระลึก
 • ประเภทมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร
  - ผู้ที่เข้าเส้นชันในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล 
  - ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
 • ประเภท 5.3 กิโลเมตร ผู้ที่เข้าเส้นชันในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล 
 • ประเภท VIP ได้รับโลห์ประกาศเกียรติคุณ 

แบบเสื้อ

แบบเหรียญ

ขั้นตอนการสมัคร 
- รับสมัครลงทะเบียน ทางออนไลน์เท่านั้น 
- โอนเงินค่าสมัครเข้าตามบัญชีธนาคารที่กำหนด 
- กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/กลุ่ม/ชมรม ตามแบบฟอร์ม
- เมื่อส่งข้อมูลการสมัครแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้อีก 
- เมื่อตรวจสอบถูกต้อง จะขึ้นรายชื่อภายใน 7 วัน 
- ตรวจสอบรายชื่อ/สถานะ, จดจำรหัสรับเสื้อ-เบอร์
- ไม่มีรับสมัครหน้างาน

การรับเสื้อ-เบอร์ 
- รับเสื้อ-เบอร์ รอบเดียว วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 -20.00 น.
- สถานที่รับเสื้อ-เบอร์ หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (พิกัด 13.411887, 100.002137 หรือ คลิกดูแผนที่)
- หลักฐานการรับเสื้อ เบอร์ ใบตอบรับทางอีเมล์ และบัตรประชาชน 
- ค่าจัดส่งพัสดุ ตัวแรก 70 บาท ตัวต่อไป 50 บาท (โอนพร้อมค่าสมัคร)
- ไม่มีการรับเสื้อ-เบอร์ในวันแข่งขัน ทุกกรณี

กำหนดการ

วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 13.00-20.00 น. รับเสื้อ-เบอร์ (รับได้เฉพาะวันนี้เท่านั้น)

วันอาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 05.45 น. พิธีเปิด
เวลา 06.00 น. ปล่อยตัว ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร
เวลา 06.15 น. ปล่อยตัว ระยะทาง 5.3 กิโลเมตร
เวลา 06.30 น. ปล่อยตัว ระยะทาง 3.3 กิโลเมตร
เวลา 07.30 น. พิธีมอบรางวัล

เส้นทางวิ่ง-แผนที่การเดินทาง